Betalning från utlandet

Skall du betala medlemsavgiften från utlandet
behöver du alla eller delar av dessa uppgifter

Glöm inte att tydligt ange avsändaren.
Vi måste kunna spåra dig och ”pricka av dig” som betald.

IBAN-nummer: SE54 8000 0008 3519 3621 4872
BIC: SWEDSESS
BANK: Sparbanken Tanum
Mottagare: Föreningen för Fjällbacka