Välkommen till Fjällbacka-Bladet

Tidskriften, som ges ut av Föreningen för Fjällbacka med två nummer per år, har dokumenterat vad som hänt i Fjällbacka sedan december 1956.
Här finns även intervjuer med människor som berättar om äldre tider samt många historiska artiklar.

Att ett samhälle i Fjällbackas storlek på detta sätt dokumenterats är unikt i Sverige.

Föreningen är öppen för alla, helårsboende, delårsboende eller icke boende i Fjällbacka som respekterar föreningens syften, nämligen:

Att…

  • Främja näringslivet på orten och värna om Fjällbackas miljö och natur.
  • Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller deras tillvaro i Fjällbacka.
  • Arbeta för fortsatt bibehållande och vård av traditioner och den kultur som utgör en oersättlig tillgång för orten.
  • Genom kontakt och påverkan hos kommunala organ och andra beslutsfattare söka stöd för föreningens strävan och insatser.

Förutom Fjällbacka-Bladet arbetar Föreningen för Fjällbacka varje år med:

  • Broschyrmaterial och trycksaker för att ge människor så stor kunskap som möjligt om Fjällbacka.
  • Barnens Dag med Stora Krabbmetardagen. En höjdpunkt för både stora och små.
  • Föreningen stödjer också enskilda projekt som rör aktuella förbättringar av miljön eller när det gäller att levandegöra och bevara det gamla fiskeläget Fjällbackas särart i dess äldre delar. Sådana projekt varierar år från år.
  • Trivsamma Träffar” – med föredrag, bildvisningar, viskvällar ordnas under vår och höst.