Styrelse

Ordförande
Rebecca Trehammar
Dinglevägen 15
457 40 Fjällbacka
tel. 0525-325 60
rebecca.trehammar@telia.com
Vice Ordförande
Hans Schub,
Bräcke 2693
457 40 Fjällbacka
tel. 0525-326 46
hans.schub@gotanet.se
Kassör
Johan Ulriksson
Föreningsgatan 13
457 40 Fjällbacka
0525-314 17
johan.ulriksson@curator.se
Övriga Ledamöter
Eva Björving
Allégatan 23
457 40 Fjällbacka
tel. 0525/315 31
eva@bjorving.se
Jan Erikson
Falkevägen 5
457 40 Fjällbacka
tel. 0525/319 77
j.erikson@telia.com
Annelie Torstensson
Badvägen 5
457 40 Fjällbacka
tel. 0525/316 84
anneliekahlman@hotmail.com
Mats Finn
Sälviksvägen 14
457 40 Fjällbacka
tel. 073-377 11 60
acke@telia.com
Annika Wænerlund Hökerberg
Furusundsg.13 – 115 37 Stockholm
tel. 08-667 42 19
Sommaradress: Badvägen 2 – 457 40 Fjällbacka
tel. 0525-313 32
annika@hokerberg.se

Ansvarig Utgivare, Fjällbacka-Bladet:
Anders Torevi

Redaktionskommitté, Fjällbacka-Bladet:
Anders Torevi, anders@torevi.se • Tel. 0705-631039
Eva Björving, eva@bjorving.se
Hans Schub, hans.schub@telia.com
Annika Torevi, annika@torevi.se
Harald Rylander, harald.rylander@gmail.com
Clas Collin, clas@reklamutveckling.se

Annonser och försäljning, Fjällbacka-Bladet:
Eva Björving, annons@fjallbackabladet.se • Tel. 0525-315 31, 070-207 49 85

Sättning och layout, Fjällbacka-Bladet:
Anders Torevi

Ansvarig Skärgårdens Dag:
Annika Hökerberg

Medlemsregistrering:
Eva Björving, medlem@fjallbackabladet.se