Välkommen till Fjällbacka-Bladet

———————
Inför FFF:s årsmöte 2021 som sker via poströstning finns här:

Verksamhetsberättelse, Ekonomi och Revisionsberättelse i PDF-format
Formulär för att poströsta (Det går även att rösta via det bipackade sidorna ni fick med senaste tidningen
———————

Tidskriften, som ges ut av Föreningen för Fjällbacka med två nummer per år, har dokumenterat vad som hänt i Fjällbacka sedan december 1956.
Här finns även intervjuer med människor som berättar om äldre tider samt många historiska artiklar.

Att ett samhälle i Fjällbackas storlek på detta sätt dokumenterats är unikt i Sverige.

Föreningen är öppen för alla, helårsboende, delårsboende eller icke boende i Fjällbacka som respekterar föreningens syften, nämligen:

Att…

  • Främja näringslivet på orten och värna om Fjällbackas miljö och natur.
  • Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller deras tillvaro i Fjällbacka.
  • Arbeta för fortsatt bibehållande och vård av traditioner och den kultur som utgör en oersättlig tillgång för orten.
  • Genom kontakt och påverkan hos kommunala organ och andra beslutsfattare söka stöd för föreningens strävan och insatser.

Förutom Fjällbacka-Bladet arbetar Föreningen för Fjällbacka varje år med:

  • Broschyrmaterial och trycksaker för att ge människor så stor kunskap som möjligt om Fjällbacka.
  • Barnens Dag med Stora Krabbmetardagen. En höjdpunkt för både stora och små.
  • Föreningen stödjer också enskilda projekt som rör aktuella förbättringar av miljön eller när det gäller att levandegöra och bevara det gamla fiskeläget Fjällbackas särart i dess äldre delar. Sådana projekt varierar år från år.
  • Kulturkvällar ordnas varje sommar t.ex. viskväll, föredrag eller bildvisning.